0 głosów

Message Broker sugestia Poddawane próbie

Propozycja dodania message brokerów np. RabbitMQ, Apache ActiveMQ.

irek 2015-02-05 23:38
Odpowiedź główna

Nic nie stoi na przeszkodzie żeby doinstalować message brokera do istniejącego środowiska. Obecnie nie ma czegoś takiego na liście gotowych aplikacji ale rozważymy czy warto to dodać.

Komentarze

Andrzej - UniCloud Team
Andrzej - UniCloud Team
Odpowiedź główna   Nic nie stoi na przeszkodzie żeby doinstalować message brokera do istniejącego środowiska. Obecnie nie ma czegoś takiego na liście gotowych aplikacji ale rozważymy czy warto to dodać.

2015-02-06 15:05