0 głosów

świeżość sugestia Zwieńczone trofeum

może by tak przy kreowaniu VPS-a umożliwić mu powstanie w formie zaktualizowanej?
yum update wykreowanego przed chwilą VPS-a

wget x86_64 1.12-5.el6_6.1 updates 483 k
xz-libs x86_64 4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6 base 89 k
yum noarch 3.2.29-60.el6.centos base 1.0 M
yum-plugin-fastestmirror noarch 1.1.30-30.el6 base 31 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade 94 Package(s)

Total download size: 68 M
Is this ok [y/N]:

jasiu 2015-02-11 01:29
Odpowiedź główna

Sugesta warta nagrodzenia - przyznajemy +10XP za pomysł na rozszerzenie funkcjonalności

Komentarze

Piotr Z. - UniCloud Team
Piotr Z. - UniCloud Team
Odpowiedź główna   Sugesta warta nagrodzenia - przyznajemy +10XP za pomysł na rozszerzenie funkcjonalności

2015-02-11 08:09